Equalizer
Met een equalizer (EQ) wordt de balans tussen verschillende frequentiegebieden ingesteld. Het signaal zoals dat uit een element in een gitaar komt, zal in de meeste gevallen een stuk beter klinken bij het juiste gebruik van een equalizer. Veel gitaren met een ingebouwd elementje en voorversterker hebben een twee- (bass en treble) of driedelige (bas, middle en treble) toonregeling. Dit is handig om voor een enkel nummer snel een bepaald frequentiegebied wat meer te accentueren, maar zodra je specifiekere wensen hebt is het raadzaam een uitgebreidere equalizer te gebruiken.

Omdat iedere ruimte zijn eigen akoestische eigenschappen heeft, klinkt geluid nooit hetzelfde. Sommige ruimtes dempen bijvoorbeeld de hoge tonen meer dan de lage tonen. Om dit verlies van het hoge frequentiespectrum te compenseren wordt dan een equalizer gebruikt.

Daarnaast is een equalizer een handig hulpmiddel om het gedreun weg te werken wat je hoort als er iets tegen de klankast van de gitaar aan tikt. Vooral wanneer je op grotere podia speelt, doet een subtiele klop op de klankkast vaak de hele zaal trillen. Met een equalizer kan je heel eenvoudig de lage frequenties wegdraaien, zodat je er niet op hoeft te oefenen om minder op je gitaar te kloppen.

Graphic equalizer
Een grafische equalizer is makkelijk te bedienen. Het totale frequentiespectrum is opgedeeld in een aantal segmenten, en van ieder segment kan het volume afzonderlijk ingesteld worden. Dit is hetzelfde type equalizer als wat er in de meeste ingebouwde voorversters in gitaren zit. Op uitgebreidere equalizers is het frequentiespectrum soms in wel meer dan dertig segmenten verdeeld. Voor enkel een akoestische gitaar zijn zeven segmenten in de meeste gevallen wel voldoende. Op de afbeelding links is een Boss GE-7 te zien.
Parametric equalizer
Op de afbeelding rechts is een AER Dual Para EQ te zien. Een parametrische equalizer wordt gebruikt om specifieke frequenties te versterken of verzwakken. In het algemeen bestaat zo'n equalizer uit drie belanrijke instellingen:

Frequency: Rond welke frequentie er veranderingen plaats gaan vinden.
Bandwith: Hiermee wordt de scherpte van de piek of het dal geregeld; het gaat er bij deze knop om in welke mate de omliggende frequenties meegetrokken worden zodat er (desgewenst) een vloeiend verloop ontstaat.
Level: De volumeverandering rond de ingestelde frequentie.

Als je dus op meerdere frequenties veranderingen aan wilt brengen, heb je ook meerdere sporen nodig. De afgebeelde parametrische EQ heeft twee sporen.